01 Thiên tử trọng anh hào

đăng 11:09 29 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:50 2 thg 6, 2013 ]

天子重英豪,

文章教爾曹;

萬般皆下品,

惟有讀書高。

Thiên tử trọng anh hào,

Văn chương giáo nhĩ tào;

Vạn ban giai hạ phẩm,

Duy hữu độc thư cao.

DỊCH THƠ:

DỊCH XUÔI:

Nhà vua coi trọng người hiền tài hào kiệt.
Văn chương dạy cho bọn ta.
Tất cả các ngành nghề đều thấp kém.
Chỉ có đọc sách mới là cao quí.
Comments