02 Thiếu tiểu tu cần học

đăng 11:15 29 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 03:59 2 thg 6, 2013 ]

少小須懃學,

文章可立身;

滿朝硃紫貴,

儘是讀書人。

Thiếu tiểu tu cần học,

Văn chương khả lập thân;

Mãn triều chu tử quý,

Tẫn thị độc thư nhân.


Dịch xuôi:

Lúc nhỏ chuyên cần, luyện tập học hành,
Khi lớn lên có thể dùng văn chương tri thức để lập thân;
Quan lớn khắp triều mặc áo màu đỏ tía được quý trọng.
Hết thảy họ đều là những người đọc sách.