04 Tự tiểu đa tài học

đăng 07:55 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:14 2 thg 6, 2013 ]

自小多才學, 

平生誌氣高;

别人懷寶劍, 

我有筆如刀。

Tự tiểu đa tài học,

Bình sinh chí khí cao;

Biệt nhân hoài bảo kiếm,

Ngã hữu bút như đao.


Dịch xuôi:

Từ thưở nhỏ đã bộc lộ nhiều tài năng trong học tập, 
Cuộc sống đời thường lại biểu thị người có phong cách cao cả; 
Người khác ấp ủ việc luyện gươm để được thanh kiếm quý. 
Còn ta chỉ có cây bút này nhưng nó sắc bén như cây đao.
Comments