08 Di tử mãn doanh kim

đăng 10:14 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:23 2 thg 6, 2013 ]

遺子滿贏金, 

何如教一經;

姓名書錦軸, 

硃紫佐朝廷。

Di tử mãn doanh kim,

Hà như giáo nhất kinh;

Tính danh thư cẩm trục,

Chu tử tả triều đình.

    
DỊCH XUÔI:

Để lại cho con vàng đầy hòm,
Chẳng bằng dạy cho con một pho sách quý. 
Có thể khiến cho con làm quan theo đuổi chính sự, 
Mặc triều phục, phò trợ triều đình.
Comments