09 Cổ hữu thiên văn nghĩa

đăng 10:16 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:24 2 thg 6, 2013 ]

古有韆文義, 

鬚知學後通;

聖賢俱閒齣, 

以此髮蒙童。

Cổ hữu thiên văn nghĩa,

Tu tri học hậu thông;

Thánh hiền câu gian xích,

Dĩ thử phát mông đồng.

   
DỊCH XUÔI:

Đạo lý có rất nhiều trong sách vở của Thánh hiền để lại,
Người sau phải cố gắng để thông tỏ những tri thức được tích lũy đó; 
Những bậc Thánh hiền không thể đồng thời xuất hiện, 
Nên thường lấy sách xưa để khuyến khích trẻ nhỏ phát triển tài năng.
Comments