10 Thần đồng sam tử đoản

đăng 19:55 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:25 2 thg 6, 2013 ]

神童衫子短。

袖大惹春風;

未去朝天子, 

先來謁相公。

Thần đồng sam tử đoản.

Tụ đại nhạ xuân phong;

Vị khứ triều thiên tử,

Tiên lai yết tướng công.Comments