12 Đại tỉ nhân thời cử

đăng 20:03 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:27 2 thg 6, 2013 ]

大比因時舉, 

鄉書以類升;

名題僊桂籍, 

天府快先登。

Đại tỉ nhân thời cử,

Hương thư dĩ loại thăng;

Danh đề tiên quế tịch,

Thiên phủ khoái tiên đăng.



Comments