11 Niên kỉ tuy nhiên tiểu

đăng 19:56 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:26 2 thg 6, 2013 ]

年紀雖然小, 

文章日漸多;

待看十五六, 

一舉便登科。

Niên kỉ tuy nhiên tiểu,

Văn chương nhật tiệm đa;

Đãi khán thập ngũ lục,

Nhất cử tiện đăng khoa.Comments