13 Hỉ trung thanh tiền tuyển

đăng 20:04 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:28 2 thg 6, 2013 ]

喜中青錢選, 

才高壓俊英;

螢窗新脫跡, 

雁塔早題名。

Hỉ trung thanh tiền tuyển,

Tài cao áp tuấn anh;

Huỳnh song tân thoát tích,

Nhạn tháp tảo đề danh.Comments