14 Niên tiểu sơ đăng đệ

đăng 20:05 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:29 2 thg 6, 2013 ]

年小初登第, 

皇都得意回;

禹門三級浪, 

平地一聲雷。

Niên tiểu sơ đăng đệ,

Hoàng đô đắc ý hồi;

Vũ môn tam cấp lãng,

Bình địa nhất thanh lôi.Comments