15 Nhất cử đăng khoa mục

đăng 20:06 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:36 2 thg 6, 2013 ]

一舉登科目, 

雙親未老時;

錦衣歸故裏, 

端的是男儿。

Nhất cử đăng khoa mục,

Song thân vị lão thời;

Cẩm y quy cố lý,

Đoan đích thị nam nhân.Comments