16 Ngọc điện truyền kim bảng

đăng 20:08 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:37 2 thg 6, 2013 ]

玉殿傳金榜, 

君恩賜狀頭;

英雄三百輩, 

附我步瀛洲。

Ngọc điện truyền kim bảng,

Quân ân tứ trạng đầu;

Anh hùng tam bách bối,

Phụ ngã bộ doanh châu.Comments