17 Khảng khái trượng phu chí

đăng 23:06 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:38 2 thg 6, 2013 ]

慷慨丈夫誌, 

生當忠孝門;

為官鬚作相, 

及第必爭先。

Khảng khái trượng phu chí,

Sanh đương trung hiếu môn;

Vi quan tu tác tương,

Cập đệ tất tranh tiên.Comments