19 Nhật nguyệt quang thiên đức

đăng 23:13 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:40 2 thg 6, 2013 ]

日月光天德,

山河壯帝居;

太平無以報,

願上萬年書。

Nhật nguyệt quang thiên đức,

Sơn hà tráng đế cư;

Thái bình vô dĩ báo,

Nguyện thượng vạn niên thư.Comments