20 Cửu hạn phùng cam vũ

đăng 23:14 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:41 2 thg 6, 2013 ]

久旱逢甘雨, 

他鄉遇故知;

洞房花燭夜, 

金榜掛名時。

Cửu hạn phùng cam vũ,

Tha hương ngộ cố tri;

Động phòng hoa chúc dạ,

Kim bảng quải danh thời.Comments