21 Thổ mạch dương hòa động,

đăng 23:15 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:42 2 thg 6, 2013 ]

土脈陽龢動, 

韶華滿眼新;

一支梅破臘, 

萬象漸回春。

Thổ mạch dương hòa động,

Thiều hoa mãn nhãn tân;

Nhất chi mai phá lạp,

Vạn tượng tiệm hồi xuân.Comments