22 Liễu sắc tẩm y lục

đăng 23:25 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:42 2 thg 6, 2013 ]

柳色寖衣綠, 

桃花映酒紅;

長安游冶子, 

日日醉春風。

Liễu sắc tẩm y lục,

Đào hoa ánh tửu hồng;

Trường An du dã tử,

Nhật nhật túy xuân phong.Comments