23 Thục cảnh dư Tam Nguyệt

đăng 01:34 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:43 2 thg 6, 2013 ]

淑景餘三月, 

鶯花已半稀;

浴沂誰氏子, 

三歎詠而歸。

Thục cảnh dư Tam Nguyệt,

Oanh hoa dĩ bán hi;

Dục nghi thùy thị tử,

Tam thán vịnh nhi quy.Comments