24 Sổ điểm vũ dư vũ

đăng 02:06 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:44 2 thg 6, 2013 ]

數點雨餘雨, 

一番寒食寒;

杜鵑花髮處, 

血淚染成丹。

Sổ điểm vũ dư vũ,

Nhất phiên Hàn Thực hàn;

Đỗ quyên hoa phát xứ,

Huyết lệ nhiễm thành đan.Comments