25 Xuân đáo thanh minh hảo

đăng 02:07 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:45 2 thg 6, 2013 ]

春到清明好, 

晴天錦繡紋;

年年當此節, 

底事雨紛紛。

Xuân đáo thanh minh hảo,

Tình thiên cẩm tú văn;

Niên niên đương thử tiết,

Để sự vũ phân phân.Comments