27 Nhất vũ sơ thu tễ

đăng 02:13 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:48 2 thg 6, 2013 ]

一雨初收霽, 

金民特送涼;

書窗應自爽, 

燈火夜偏長。

Nhất vũ sơ thu tễ,

Kim dân đặc tống lương;

Thư song ứng tự sảng,

Đăng hỏa dạ thiên trường.Comments