28 Đình hạ trần qua quả

đăng 02:16 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:49 2 thg 6, 2013 ]

庭下陳瓜果, 

雲端聞綵車;

爭如郝隆子, 

只曬腹中書。

Đình hạ trần qua quả,

Vân đoan văn thải xa;

Tranh như Hác Long tử,

Chỉ sái phúc trung thư.Comments