29 Cửu nhật long san ẩm

đăng 02:20 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:50 2 thg 6, 2013 ]

九日龍山飲, 

黃花笑逐臣;

醉看風落帽, 

舞愛月留人。

Cửu nhật long san ẩm,

Hoàng hoa tiếu trục thần;

Túy khán phong lạc mạo,

Vũ ái nguyệt lưu nhân.Comments