30 Tạc nhật đăng cao bãi

đăng 02:22 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:51 2 thg 6, 2013 ]

昨日登高罷, 

今朝再舉觴;

菊荷何太苦, 

遭此兩重陽。

Tạc nhật đăng cao bãi,

Kim triêu tái cử thương;

Cúc hà hà thái khổ,

Tao thử lưỡng Trùng Dương.Comments