31 Bắc đế phương hành lệnh

đăng 02:23 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:52 2 thg 6, 2013 ]

北帝方行令, 

天晴愛日龢;

農工新築土, 

天慶納嘉禾。

Bắc đế phương hành lệnh,

Thiên tình ái nhật hòa;

Nông công tân trúc thổ,

Thiên khánh nạp gia hòa.Comments