35 Nhân tại diễm dương trung

đăng 03:04 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:55 2 thg 6, 2013 ]

人在豔陽中, 

桃花映麵紅;

年年二三月, 

底事笑春風。

Nhân tại diễm dương trung,

Đào hoa ánh miến hồng;

Niên niên nhị Tam Nguyệt,

Để sự tiếu xuân phong.Comments