36 Viện lạc trầm trầm hiểu

đăng 03:06 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:56 2 thg 6, 2013 ]

院落沉沉曉, 

花開白雪香;

一枝輕帶雨, 

淚濕貴妃妝。

Viện lạc trầm trầm hiểu,

Hoa khai bạch tuyết hương;

Nhất chi khinh đái vũ,

Lệ thấp quý phi trang.Comments