38 Khuynh quốc tư dung biệt

đăng 03:30 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:58 2 thg 6, 2013 ]

傾國姿容别, 

多開富貴家;

臨軒一賞後, 

輕薄萬韆花。

Khuynh quốc tư dung biệt,

Đa khai phú quý gia;

Lâm hiên nhất thưởng hậu,

Khinh bác vạn thiên hoa.Comments