43 Thi tửu cầm kỳ khách

đăng 03:35 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:02 2 thg 6, 2013 ]

詩酒琴棋客, 

風花雪月天;

有名閑富貴, 

無事散神僊。

Thi tửu cầm kỳ khách,

Phong hoa tuyết nguyệt thiên;

Hữu danh nhàn phú quý,

Vô sự tán thần tiên.Comments