44 Đạo Viện nghênh tiên khách

đăng 03:36 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 05:03 2 thg 6, 2013 ]

道院迎僊客, 

書道隱相儒;

庭裁棲鳳竹, 

池養化龍魚。

Đạo Viện nghênh tiên khách,

Thư đạo ẩn tương nho;

Đình tài tê phượng trúc,

Trì dưỡng hóa long ngư.Comments