45 Xuân du phương thảo địa

đăng 03:37 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 05:04 2 thg 6, 2013 ]

春游芳草地, 

夏賞綠荷池;

穐鐵黃花酒, 

鼕吟白雪詩。

Xuân du phương thảo địa,

Hạ thưởng lục hà trì;

Thu thiết hoàng hoa tửu,

Đông ngâm bạch tuyết thi.Comments