07 Mạc đạo Nho Quan ngộ

đăng 10:11 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:20 2 thg 6, 2013 ]

莫道儒冠誤, 

詩書不負人;

達而相天下, 

窮則善其身。

Mạc đạo Nho Quan ngộ,

Thi Thư bất phụ nhân;

Đạt nhi tương thiên hạ,

Cùng tắc thiện kì thân.Comments