05 Triều vi điền xá lang

đăng 07:57 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:15 2 thg 6, 2013 ]

朝為田捨郎, 

暮登天子堂;

將相本無種, 

男儿當自強。

Triều vi điền xá lang,

Mộ đăng thiên tử đường;

Tướng tướng bổn vô chủng,

Nam nhân đương tự cường.


Dịch xuôi:

Buổi sáng hãy còn là một anh chàng làm ruộng quèn.
Buổi chiều đã trở thành quan trong cung đình nhà vua.
Đại Tướng hay quan tướng vốn không phải tự nhiên mà có.
Đấng nam nhi phải biết tự nỗ lực, không chịu khuất phục.
Comments