06 Học nãi thân chi thất

đăng 10:08 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:19 2 thg 6, 2013 ]

學乃身之室, 

儒為蓆上珍;

君看為宰相, 

必用讀書人。

Học nãi thân chi thất,

Nho vi tịch thượng trân;

Quân khán vi tể tướng,

Tất dụng độc thư nhân.


Dịch xuôi:

Học vấn là báu vật theo bên mình không thể tách rời.
Người có học lúc nào cũng được mọi người coi trọng như châu ngọc. 
Xem người làm quan Tể tướng, 
Nhất định họ là người đọc sách.
Comments