Thời trị gia bình hậu

đăng 07:52 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:15 9 thg 6, 2013 ]

时值嘉平候

年华又欲催

江南先得暖

梅蕊已先开

Thời trị gia bình hậu, 

Niên hoa hựu dục thôi

Giang Nam tiên đắc noãn, 

Mai tâm dĩ tiên khai.

DỊCH XUÔI:

Thời khắc đã gần cuối năm,
Một năm sắp qua đi, thời gian làm con người già nhanh.
Thời tiết Giang Nam đã ấm dần,
Nụ hoa mai đang dần hé nở.

Comments