Thu cảnh kim tiêu bán

đăng 07:33 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:13 9 thg 6, 2013 ]

秋景今宵半

天高月倍明

南楼谁宴赏

丝竹奏清音

Thu cảnh kim tiêu bán, 

Thiên cao nguyệt bội minh

Nam lâu thùy yến thưởng ?

Ty trúc tấu thanh âm.

DỊCH XUÔI:

Cảnh mùa thu đêm nay đã quá nửa,
Bầu trời như cao thêm, ánh trăng như sáng hơn bội phần.
Ai đó đang yến tiệc, thưởng trăng ở Nam lâu Vũ xương ?
Tiếng tơ, tiếng trúc tấu lên khúc điệu thanh vắng.

Comments