Thi thư truyền gia bảo

đăng 10:20 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 21:38 5 thg 6, 2013 ]

詩書傳家寶

文章冠世師

名標龍虎耪

身到鳳凰池。

Thi thư truyền gia bảo

Văn chương quán thế sư;

Danh tiêu Long hổ bảng,

Thân đáo phượng hoàng trì.Comments