Nguyên tác: Vương Ứng Lân

Dịch chú: Lỗ Bình Sơn

    
Tam Tự Kinh 
三字經 là Sách Ba Chữ của Trung Hoa do Vương Ứng Lân  đầu tiên biên soạnNhững người đời sau có bổ sung thêm vào cho trọn lịch sử các triều đại.

    Vương Ứng Lân王應麟 (1223-1296) tự Bá Hậu 伯厚, ở phủ Khánh Nguyên, huyện Ngân (thuộc tỉnh Chiết Giang ngày nay) là một nhà chính trị cuối thời Nam Tống 南宋 và là nhà sử học, văn học.

    Xưa, sách này được dùng để dạy cho học trò mới đi học. Nội dung gồm 1.140 chữ (tự), trình bày dưới dạng ba chữ một đậu (một ý dừng ngắt), sáu chữ một cú (câu) có vần. Học hết cuốn Tam Tự Kinh người học có khoảng 541 vốn từ vựng để làm cơ sở học tiếp lên.

    Nội dung sách chia làm 44 đoạn, phân thành sáu phần và lấy các chữ của câu đầu để đặt tựa.