Phần F - Khuyển Thủ Dạ

    Ở phần cuối này của sách Tam Tư Kinh ông Vương Ứng Lân nêu rõ quan điểm của mình rằng khi ta khuất bóng rồi thì việc để lại cho con vàng rồng bạc lượng cũng không quí giá bằng việc đã truyền dạy cho con những kiến thức từ các sách quý, thánh kinh. Để lại vàng bạc mà con cái không biết gìn giữ thì cũng chẳng còn, mà nhiều khi còn làm hại thân chúng nữa, bởi vì sự ỷ lại và phung phí. Còn nếu như truyền lại cho con tri thức để hiểu biết lẽ đời thì tự thân con cái cũng từ đó mà phát huy. Đây cũng là quan điểm phổ biến của các Nho gia. Các cụ cho rằng việc làm giàu vật chất không quan trọng bằng việc làm giàu giá trị bản thân con người, tức làm giàu tri thức và phẩm hạnh. Nói theo văn từ ngày nay thì việc kiếm tiền không quan trong bằng việc dạy con. 

    Sau khi nói về lợi ích của các con vật quanh ta, cuối sách Vương tiên sinh nhắn nhủ: hãy cần cù, siêng năng và gắng sức học tập để trở thành người có ích cho đời.

44 Nhân di tử kim mãn doanh

đăng 21:54 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

人遺子,金滿籯;

我教子,惟一經。

勤有功,戲無益;

戒之哉,宜勉力。

Nhân di tử, kim mãn doanh;

Ngã giáo tử, duy nhất kinh.

Cần hữu công, hí vô ích;

Giới chi tai, nghi miễn lực.

 1. Người ta để lại cho con đầy rương vàng 
 2. Ta dạy con chỉ có một bộ sách. 
 3. Siêng thì có công, ham chơi thì vô ích 
 4. Khuyên răn trò gắng sức học. 

Người ta để lại cho con vàng rồng đầy rương; ta dạy cho con chỉ một bộ sách. Siêng thì có công, ham chơi thì không có ích. Khuyên răn trò gắng sức học.

43 Ấu nhi học tráng nhi hành

đăng 21:52 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

幼而學,壯而行;

上致君,下澤民。

揚名聲,顯父母;

光于前,裕于后。

Ấu nhi học, tráng nhi hành;

Thượng trí quân, hạ trạch dân.

Dương danh thanh, hiển phụ mẫu;

Quang ư tiền, dụ ư hậu.

 1. Nhỏ thì học, lớn lên thì làm 
 2. Trên giúp vua, dưới làm ích cho dân 
 3. Tiếng tăm vang dội, cha mẹ vẻ vang 
 4. Rạng ngời về đời trước, truyền lại tới đời sau. 

Lúc trẻ thì học, lúc lớn thì hành; trên giúp nên cho vua, dưới ra ơn cho dân, tiếng tăm vang vội, làm vẻ vang cha mẹ. Rạng ngời về đời trước, truyền lại tới đời sau.

42 Khuyển thủ dạ kê ti thần

đăng 21:50 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

犬守夜,雞司晨;

苟不學,曷為人?

蠶吐絲,蜂釀蜜;

人不學,不如物。

Khuyển thủ dạ, kê ti thần;

Cẩu bất học, hạt vi nhân?

Tàm thổ ti, phong nhưỡng mật;

Nhân bất học, bất như vật.

 1. Chó giữa nhà ban đêm, gà coi gáy buổi sáng. 
 2. Nếu không học sao đáng làm người? 
 3. Con tằm nhả tơ, con ông làm mật 
 4. Người mà không học chẳng bằng con vật. 

Con chó giữ nhà ban đêm, con gà coi gáy buổi sáng, nếu trò chẳng học sao đáng làm người? Con tằm nhả tơ, con ông gây mật, người ta mà chẳng học chẳng bằng giống vật.

1-3 of 3