42 Khuyển thủ dạ kê ti thần

đăng 21:50 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

犬守夜,雞司晨;

苟不學,曷為人?

蠶吐絲,蜂釀蜜;

人不學,不如物。

Khuyển thủ dạ, kê ti thần;

Cẩu bất học, hạt vi nhân?

Tàm thổ ti, phong nhưỡng mật;

Nhân bất học, bất như vật.

  1. Chó giữa nhà ban đêm, gà coi gáy buổi sáng. 
  2. Nếu không học sao đáng làm người? 
  3. Con tằm nhả tơ, con ông làm mật 
  4. Người mà không học chẳng bằng con vật. 

Con chó giữ nhà ban đêm, con gà coi gáy buổi sáng, nếu trò chẳng học sao đáng làm người? Con tằm nhả tơ, con ông gây mật, người ta mà chẳng học chẳng bằng giống vật.

Comments