43 Ấu nhi học tráng nhi hành

đăng 21:52 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

幼而學,壯而行;

上致君,下澤民。

揚名聲,顯父母;

光于前,裕于后。

Ấu nhi học, tráng nhi hành;

Thượng trí quân, hạ trạch dân.

Dương danh thanh, hiển phụ mẫu;

Quang ư tiền, dụ ư hậu.

  1. Nhỏ thì học, lớn lên thì làm 
  2. Trên giúp vua, dưới làm ích cho dân 
  3. Tiếng tăm vang dội, cha mẹ vẻ vang 
  4. Rạng ngời về đời trước, truyền lại tới đời sau. 

Lúc trẻ thì học, lúc lớn thì hành; trên giúp nên cho vua, dưới ra ơn cho dân, tiếng tăm vang vội, làm vẻ vang cha mẹ. Rạng ngời về đời trước, truyền lại tới đời sau.

Comments