44 Nhân di tử kim mãn doanh

đăng 21:54 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

人遺子,金滿籯;

我教子,惟一經。

勤有功,戲無益;

戒之哉,宜勉力。

Nhân di tử, kim mãn doanh;

Ngã giáo tử, duy nhất kinh.

Cần hữu công, hí vô ích;

Giới chi tai, nghi miễn lực.

  1. Người ta để lại cho con đầy rương vàng 
  2. Ta dạy con chỉ có một bộ sách. 
  3. Siêng thì có công, ham chơi thì vô ích 
  4. Khuyên răn trò gắng sức học. 

Người ta để lại cho con vàng rồng đầy rương; ta dạy cho con chỉ một bộ sách. Siêng thì có công, ham chơi thì không có ích. Khuyên răn trò gắng sức học.