02 Tích Mạnh mẫu trạch lân xứ

đăng 05:32 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 03:17 21 thg 8, 2015 ]

1

2

3

4

昔孟母,擇鄰處;

子不學,斷機杼。

竇燕山,有義方;

教五子,名俱揚。

Tích Mạnh mẫu, trạch lân xứ;

Tử bất học, đoạn cơ trữ.

Đậu Yên Sơn, hữu nghĩa phương;

Giáo ngũ tử, danh câu dương.

  1. Chuyện mẹ thầy Mạnh chọn láng giềng ở 
  2. Con không chịu học, chặt thoi dệt. 
  3. Đậu Yên Sơn biết nghĩa lý, phép tắc 
  4. Dạy năm con đều nổi danh. 

    Mẹ Mạnh Tử ba lần dời nhà để lựa chọn hàng xóm họp với việc học của con. Thấy con biếng học bà tức giận, bèn chặt bỏ khung cửi và thoi dệt để dạy con. Ông Đậu Yên Sơn là người có nghĩa lý, phép tắc, dạy năm con đều nổi tiếng tâm.