03 Dưỡng bất giáo phụ chi quá

đăng 05:36 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 03:17 21 thg 8, 2015 ]

1

2

3

4

養不教,父之過;

教不嚴,師之惰。

子不學,非所宜;

幼不學,老何為?

Dưỡng bất giáo, phụ chi quá;

Giáo bất nghiêm, sư chi đọa.

Tử bất học, phi sở nghi;

Ấu bất học, lão hà vi?

  1. Nuôi mà không dạy là lỗi của cha. 
  2. Dạy mà không nghiêm là quấy của thầy 
  3. Con không học thì không phải lẽ. 
  4. Còn nhỏ không học, già sẽ làm gì? 

    Nuôi con mà chẳng dạy dỗ, ấy là lỗi của người cha. Dạy học mà chẳng nghiêm, ấy là quấy của ông thầy. Kẻ làm con mà chẳng học, chẳng phải lẽ nên vậy. Lúc nhỏ chẳng học thì lớn lên rồi tới già sẽ làm gì?

Comments