04 Ngọc bất trác bất thành khí

đăng 05:40 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 03:18 21 thg 8, 2015 ]

1

2

3

4

玉不琢,不成器;

人不學,不知義。

為人子,方少時;

親師友,習禮儀。

Ngọc bất trác, bất thành khí;

Nhân bất học, bất tri nghĩa.

Vi nhân tử, phương thiếu thời;

Thân sư hữu, tập lễ nghi.

  1. Ngọc không đẽo gọt không thành món đồ 
  2. Người ta không học thì không biết nghĩa lý 
  3. Làm người con lúc còn nhỏ 
  4. Thân với thầy, bạn để tập lễ nghi. 

    Hòn ngọc không đẽo gọt thì chẳng nên món đồ; người ta không học thì chẳng biết nghĩa lý. Cho nên phận làm con, đương lúc còn trẻ, phải thân cận với thầy và bạn để học tập lễ nghi.

Comments