05 Hương cửu linh năng ôn tịch

đăng 05:42 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 03:22 21 thg 8, 2015 ]

1

2

3

4

香九齡,能溫席;

孝于親,所當執。

融四歲,能讓梨;

弟于長,宜先知。

Hương cửu linh, năng ôn tịch;

Hiếu ư thân, sở đương chấp.

Dung tứ tuế, năng nhượng lê;

Để ư trưởng, nghi tiên tri.

  1. Hương chín tuổi biết ủ ấm chiếu mền 
  2. Hiếu với cha mẹ, việc nên làm 
  3. Dung bốn tuổi biết nhường trái lê 
  4. Thuận với anh là điều nên biết trước. 

    Bé Hương mới chín tuổi đã biết ủ ấm chiếu mền cho cha mẹ; ấy là gương hiếu đối với đấng thân mà trò cần phải biết. Lại như Khổng Dung mới bốn tuổi mà biết nhường trái lê; ấy là gương thảo đối với huynh trưởng mà trò cũng cần phải học trước.

Comments