14 Phàm huấn mông

đăng 08:20 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 00:43 9 thg 6, 2013 ]

1

2

3

4

凡訓蒙,須講究;

詳訓詁,明句讀。

為學者,必有初;

小學終,至四書。

Phàm huấn mông, tu giảng cứu;

Tường huấn hổ, minh cú đậu.

Vi học giả, tất hữu sơ;

Tiểu học chung, chí Tứ Thư.

  1. Dạy trẻ con nên giảng xét kỹ lưỡng 
  2. Tường tận nghĩa xưa, ngắt câu rõ ràng 
  3. Làm người đi học ắt phải biết chỗ bắt đầu 
  4. Học xong tiểu học mới tới Tứ Thư. 

Hễ dạy trẻ thơ nên giảng giải, xét tìm cho kỹ lưỡng, tường tận ngữ nghĩa, lời văn cổ xưa; câu chữ phân minh rõ ràng. Kẻ đi học, ắt phải học từ chỗ ban đầu. Học hết sách tiểu học rồi đến đọc tứ thư.

Comments