15 Luận Ngữ - Mạnh Tử

đăng 08:24 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

論語者,二十篇;

群弟子,記善言。

孟子者,七篇止;

講道德,說仁義。

Luận Ngữ giả, nhị thập thiên;

Quần đệ tử, kí thiện ngôn.

Mạnh Tử giả, thất thiên chỉ;

Giảng đạo đức, thuyết nhân nghĩa.

  1. Luận Ngữ có hai mươi thiên, 
  2. Các đệ tử ghi chép lời dạy hay. 
  3. Mạnh tử có bảy thiên, 
  4. Giảng đạo đức, nói về nhân nghĩa 

Sách “Luận ngữ” có hai mươi thiên, do các lớp đệ tử chép lời nói phải của Đức Khổng Tử; Sách “Mạnh Tử” chỉ có bảy thiên thôi, là sách giảng đạo đức, luận bàn nhân nghĩa của thầy Mạnh.

Comments