22 Ngũ tử

đăng 08:43 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

五子者,有荀楊;

文中子,及老莊。

經子通,讀諸史;

考世系,知終始。

Ngũ tử giả, hữu Tuân Dương.

Văn Trung Tử, cập Lão Trang.

Kinh tử thông, độc chư sử;

Khảo thế hệ, tri chung thủy.

  1. Năm Tử gồm có: Tuân Tử, Dương Tử 
  2. Văn Trung Tử đến Lão Tử, Trang Tử 
  3. Thông Kinh Tử thì đọc các sách Sử 
  4. Xét qua các thế hệ để biết đầu đuôi. 

Năm sách tử là sách của Tuân Tử, Dương Hùng, Văn Trung Tử, Lão Tử và Trang Tử. Kinh, Truyện và Tử thông rồi nên đọc sử để xét mối đời từ đầu đến cuối.

Comments