07 Tam tài giả thiên địa nhân

đăng 07:45 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 07:49 8 thg 6, 2013 ]

1

2

3

4

三才者,天地人;

三光者,日月星。

三綱者,君臣義;

父子親,夫婦順。

Tam tài giả, thiên địa nhân.

Tam quang giả, nhật nguyệt tinh.

Tam cương giả, quân thần nghĩa,

Phụ tử thân, phu phụ thuận.

  1. Ba bậc tài: trời, đất và người 
  2. Ba vật sáng: mặt trời, mặt trăng, ngôi sao 
  3. Ba giềng mối: vua tôi có nghĩa 
  4. Cha con thân thích, vợ chồng thuận hòa 

“Tam tài” là ba bậc: Trời, Đất và người. Tam Quang là ba vật phát ra ánh sáng là mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Tam Cương là ba giềng mối: vua với bề tôi có nghĩa; cha với con thân nhau; vợ với chồng hòa thuận.

Comments